Identiteit

Door het authentieke oerverhaal zichtbaar en tastbaar te maken in alle facetten, krijgt het kracht en inspireert het om betrokken te worden. 

Ken je eigen
verhaal

Kom in contact

Schrijf je verhaal

Door het ontwikkelen van het gezamenlijke oerverhaal van de organisatie creëer je meer betrokkenheid bij medewerkers, klanten, en leveranciers.

Kom in contact

Vertel je verhaal

Een goed verhaal wordt sneller opgepikt en makkelijker onthouden. Het laat zien waar je als organisatie voor staat en waar je voor gaat.

Kom in contact

Doe je verhaal

In onze visie vertel je niet alleen je verhaal, maar zorg je ook dat het verhaal zichtbaar wordt in alle facetten van de organisatie: in de beeldtaal, gedrag, en de acties.

Wat we doen

OERVERHAAL

Samen creëren we het oerverhaal: het fundamentele verhaal van je organisatie, dat als hoeksteen fungeert voor het ontwikkelen van marketingstrategieën en identiteit. Mediavisie hanteert een methode die put uit de bestaande informatie binnen je bedrijf om dit basisverhaal te smeden. Zo worden medewerkers, leveranciers en klanten betrokken bij je ambitie en uitdagingen. Dit oerverhaal vormt de basis voor het vormgeven van de huisstijl, die vervolgens wordt geïntegreerd in online applicaties zoals websites en content op social media, maar ook in offline materialen zoals brochures, flyers en promotionele gadgets

Om tot een sterk oerverhaal te komen wordt eerst geïnventariseerd wat de bouwstenen zijn van de organisatie. Tijdens deze fase worden deelnemers systematisch op alle belangrijke bouwstenen uitgevraagd. Het resultaat is een gezamenlijk document dat als basis dient voor het schrijven van het oerverhaal en de vertaling naar het handelen en acties naar buiten. Samen met de medewerkers worden de bouwstenen onderzocht zoals de oorsprong, karakter, betekenis en de toekomst van de organisatie.

STORYTELLING

Met de bouwstenen kunnen vervolgens vier belangrijke onderdelen van het oerverhaal samengesteld worden:
De Hoofdrolspeler, het Podium, de Medespelers, en de Uitdaging. Een oerverhaal is het fundamentele verhaal van een organisatie, waarin de de essentie, de betekenis en bestaansrecht helder en inspirerend verteld worden. Het verhaal geeft richting aan de keuzes en al het handelen van de organisatie. Een organisatie met een sterke missie formuleert voor zich zelf een grote uitdaging waar gezamenlijk aan gewerkt moet worden.

STORYDOING

Storydoing gaat over de manier waarop medewerkers en de organisatie functioneren en zich presenteren. Op basis van het oerverhaal ontstaat een collectieve identiteit die bestaat uit een gedeelde overtuiging, een duidelijke visie op mens en maatschappij en weinig verschil tussen interne en externe communicatie. Dit gaat over de cultuur: hoe met elkaar omgegaan wordt, van welke rituelen en patronen gebruik gemaakt wordt en wat de buitenwereld daar van merkt. Door het bedenken en uitvoeren van bijzondere acties kan de organisatie echt laten zien hoe ze omgaat met haar ambitie. Deze acties zorgen ook voor een sterke verbinding tussen medewerkers, klanten en de stakeholders.